4 opzichzelfstaande Levels met elk 10 vragen. Als de antwoorden goed zijn kan het bijgeleverde slot geopend worden. Het spel kan als groep, meerdere groepen of individueel gespeeld worden. De visie achter Bas & Viola is dat kinderen spelenderwijs muziek maken en de muziektheorie eigen maken.